نویسنده = پیری، کوهیار
تعداد مقالات: 1
1. برساخت اجتماعی خودکشی: ارائه یک نظریه مبنایی.

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 95-121

10.22054/rjsw.2014.1524

امید قادر زاده؛ کوهیار پیری