نویسنده = میرفردی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. رابطه توسعه و طلاق در ایران .

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 180-217

10.22054/rjsw.2016.9265

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی