نویسنده = میرحسینی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان.

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 113-147

10.22054/rjsw.2016.8658

زهرا میرحسینی