نویسنده = خاکساری، علی
تعداد مقالات: 1
1. نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری . مورد شناسی: (خیابان‌های بخش مرکزی شهر قم).

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1-41

10.22054/rjsw.2015.7891

شهاب الدین عیسی لو؛ محمود جمعه پور؛ علی خاکساری