نویسنده = مروتی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر میزان دینداری جوانان 15 تا 29 ساله شهر سنندج.

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 144-170

10.22054/rjsw.2015.7579

منصور فتحی؛ نسرین مروتی؛ نادر مروتی