نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی فرهنگی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.نویسنده مسئول

3 هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
خودکشی به‌عنوان اقدامی آگاهانه در آزار به خود که به مرگ منتهی می‌گردد، ازجمله مسائل اجتماعی جامعه انسانی می‌باشد که روزبه‌روز بر وسعت آن افزوده می‌شود. مطالعات همه‌گیرشناسی خودکشی در ایران نیز نشان داده است که خودکشی و اقدام به آن در حال افزایش است. این تحقیق درصدد است در یک مطالعه کیفی و بر اساس رهیافت گرنددتئوری علل اجتماعی و فرهنگی اقدام به خودکشی، نوع تعامل فرد خودکش با خانواده، گروه و جامعه و ارتباط آن با اقدام به خودکشی را موردمطالعه قرار دهد تا به تصویری شفاف‌تر از روابط بین عوامل مؤثر بر اقدام به خودکشی دست یابد. شیوه نمونه‌گیری مبتنی بر هدف بوده و از افراد اقدام کننده به خودکشی (8 زن و 3 مرد) که در بیمارستان‌های شهر تهران تحت درمان پزشکی بوده‌اند مصاحبه شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تبیین‌کننده‌های اقدام به خودکشی از دیدگاه افرادِ خودکش خیانت جسمی- جنسی، خیانت ذهنی، ارتباط با جنس مخالف، روحیه لجبازی و سرکشی، توجه بیش‌ازحد به‌ظاهر و آراستگی، بی‌اعتباری، سنت‌شکنی، ارجحیت خواسته خود بر نیازهای خانواده، دروغ‌گویی و پنهان‌کاری، ازدواج تحمیلی و نارضایتی کامل از زندگی مشترک به‌عنوان شرایط علی خودکشی شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان داد بارزترین علت اقدام به خودکشی این افراد نوع مواجهه و برخورد آن‌ها و یا خانواده‌هایشان با موضوع خیانت و یا مسائل حیثیتی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suicide as a Passage Through Silent Issues: A Case Study of Suicide Attempt Survivors in Tehran Zeinab Kouchakian Alireza Kaldi Alireza Mohsenitabrizi

نویسندگان [English]

  • Zeinab Kouchakian 1
  • Alireza Kaldi 2
  • ali t 3

1 Faculty of humanities and social scinces.Science and Research Branch, Islamic Azad University.tehran.iran.

2 University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences

چکیده [English]

Suicide as a Passage Through Silent Issues: A Case Study of Suicide Attempt Survivors in Tehran
Zeinab Kouchakian[1]  ,  Alireza Kaldi[2]  ,  Alireza Mohsenitabrizi[3]
Received:  06/4/2018      Accepted: 22/12/2018
 
Abstract                                                              
Suicide, as a conscious action in hurting oneself causing death, is among the social issues of human society that is increasing day by day. Suicide epidemiological studies inIran have shown that attempting suicide and committing an act of suicide is increasing. Using a qualitative approach, and based on the grounded theory of the social and cultural reasons behind suicide attempt, the current study aims to investigate the interaction between the person who commits suicide and his/her family, group and society as well as its relationship with suicide attempt. Through this, the present study seeks to find a more vivid image of the relationship between[1]. Ph.D. student of Cultural Sociology, Islamic Azad University, Science and Research
   Branch of Tehran. Irankouchakian@yahoo.com


[2]. Professor of Sociology, Faculty of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
   (Corresponding Author).   arkaldi@yahoo.com


[3]. Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Iran
    mohsenit@ut.ac.ir

منابع
-   آرین فر، نیره؛ اعتمادی، عذرا. (1395). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین آسیب‌دیده از خیانت همسر. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، جلد 15، شماره 59.
-     استروس، انسلم؛ کربین، جولیت. (1390). مبانی پژوهش کیفی. ترجمه: ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
-     تقوی، نعمت‌الله. (1375). بررسی عوامل مؤثر بر خودکشی در استان آذربایجان شرقی. استانداری تبریز.
-   تیلور، استیو. (1379). جامعه‌شناسی خودکشی.ترجمه و تألیف: رسول ربانی؛ ابراهیم انصاری؛ مجید، کارشناس. تهران: انتشارات آوای نور.
-   ایمان، محمدتقی. (1388). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
-   فیعی، علیرضا؛ کلانتری، مهرداد؛ نشاط دوست، حمید طاهر؛ عریضی، حمیدرضا. (1396). برساخت‌های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر. فصلنامه خانواده پژوهی، سال سیزدهم، شماره: 49.
-     رقیبی، مهوش؛ هاشمیان، کیانوش. (1381). بررسی همه گیر شناسی موارد اقدام به خودکشی و خودکشی موفق در استان سیستان و بلوچستان در طول یکسال. دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجله علوم انسانی، ویژه‌نامه تربیتی و روانشناسی دوره 8، شماره 20.
-     سفیری، خدیجه؛ رضایی نسب، زهرا. (1395). مطالعه کیفی از پدیده خودسوزی زنان شهر ایلام. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره 1.
-     صفری فرامانی، رؤیا؛ خانجانی، نرگس؛ نجفی، فرید. (1393). علل و راهکارهای پیشگیری از خودسوزی در زنان از دیدگاه ارائه‌دهندگان خدمات درمانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 12، شماره 3.
-   حیدری پهلویان، احمد. (1376). وضعیت روانی، اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان همدان. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 1 و 2.
-   سلیم پور، حامد. (1386). تبیین اجتماعی خودکشی در شهر سردشت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-     شاهوردی زاده، فاطمه. (1378). بررسی عوامل مؤثر بر خودکشی در شهر تهران. مجله اصلاح و تربیت، شماره: 55، سال پنجم.
-     شخمگر، زهرا. (1395). اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش مشکلات سلامت روان ناشی از روابط فرا زناشویی در زوجین. فصلنامه نسیم تندرستی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دوره  5، شماره 1.
-     صابری زفرقندی، محمدباقر؛ قربانی، راهب؛ موسوی، شاهرخ. (1384). بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد 6، شماره 4.
-     صبور، زینب. (1393). انگیزه‌های اقدام به خودکشی زنان در شهرستان گرمسار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی. دانشکده علوم اجتماعی.
-     ضرغامی، مهران؛ خلیلیان، علیرضا. (1381). خودسوزی در استان مازندران. مجله اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره: چهارم.
-   عنبری، موسی؛ بهرامی، اردشیر. (1389). ارتباط باورهای فرهنگی با خودکشی (موردمطالعه: کوهدشت و پلدختر). فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره: 21.
-     فاتحی، ابوالقاسم. (1375). علل و عوامل مؤثر بر خودکشی در استان اصفهان و مطالعه راه‌های پیشگیری از آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علوم تحقیقات.
-     فتحی، منصور؛ فکرآزاد، حسین؛ غفاری، غلامرضا؛ بوالهری، جعفر. (1391). عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 50.
-   فلیک، اووه. (1382). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی: تهران: انتشارات نشر نی.
-   قادر زاده، امید؛ پیری،کوهیار.1393. برساخت اجتماعی خودکشی: ارائه یک نظریه مبنایی. پژوهشنامه مددکاری، دوره 1، شماره 2.
-     قربانی، سهیلا. (1378). بررسی علل خودکشی در شهر کرمانشاه در بین سال‌های 1377 تا 1378. مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، جلد چهارم. تهران: آگه.
-   کوشان، محسن؛ شگرف نخعی، محمدرضا؛ ربانی‌زاده، علی؛ حیدری، عباس؛ توفیقیان، طاهره؛ مسکنی، کاظم. (1387). بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 15. شماره 2.
-   کیانی، احمدرضا؛ فاتحی‌زاده، مریم؛ قاسمی، نظام‌الدین. (1392). بررسی کیفی عوامل خانوادگی دخیل در اقدام به خودکشی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، شماره 11.
-   محسنی تبریزی، علیرضا. (1395). روش تحقیق کیفی در مکاتب تفسیری. تهران. انتشارات اطلاعات.
-     محققی، فریبا. (1374). علل خودکشی زنان در منطقه ترکمن‌صحرا بعد از انقلاب اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر.
-     محمد پور، احمد. (1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش 1، منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-     مدرسی، فریبا؛ زاهدیان، سیدحسین؛ هاشمی محمدآباد، نذیر. (1392). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی. مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دوره 19، شماره 1.
-     مصری پور، شیما؛ اعتمادی، عذرا؛ احمدی، احمد؛ جزایری، رضوان السادات. (1395). مقایسه اثربخشی روش‌های مشاوره فردی و زوجی بر میل به طلاق زوج‌های دارای روابط فرازناشوی. فصلنامه علوم رفتاری، دوره 14، شماره 3.
-   نعیمی، محمدرضا؛ حامدی، راضیه. (1392). جامعه‌پذیری و اقدام به خودکشی زنان شهرستان کلاکه در سال 1378. دو فصلنامه پلیس زن، سال هفتم، شماره 18.
-     نظرزاده، میلاد؛ بیدل، زینب؛ ایوبی، عرفان؛ سوری، حمید؛ سایه میری، کوروش. (1391). تعیین عوامل مرتبط با انگیزه اقدام به خودکشی در ایران: مطالعه مرور منظم و متاآنالیز. مجله پژوهشی حکیم، دوره 15. شماره 4.
-   یاسمی، محمد رسول؛ یاسمی، مسعود؛ روغنی، علیرضا؛ یعقوبی، مریم؛ زمانی، نرگس؛ سایه میری، کوروش. (1392). بررسی درصد سوختگی در افراد اقدام کننده به خودسوزی در استان ایلام در بین سال‌های 1372 – 1385. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره بیست و یکم، شماره 3.
-     یوسفی لبنی، جواد؛ میرزائی، حسین. (1392). بررسی عوامل مؤثر خودسوزی در بین زنان (موردمطالعه شهرستان‌های روانسر و جوانرود). مجلهتحقیقاتنظامسلامت، سال 9، شماره 7.
 
-   Annelie Werbart Tornblom, Andrzej Werbart, and Per- Anders Rydelius (2015), “Shame and Gender Differences in Paths to Youth Suicide: Parents’ Perspective”, Qualitative Health Research, vol. 25 (8) 1099- 1116.
-   Jerem Y F.Mills, Daryl G.Kroner. (2010). redicting Suicidal Ideation with the Depression Hopelessness and SuicideScreening Form (DHS). Journal of Offender Rehabilitation. Vol 47,2008.74-100
-   Hadeseh (Persian). آمار خودکشی در ایران رده 58 در جهان,htm. Aug,2, 2004
-   Kraft TL, Jobes DA, Lineberry TW, ConradA, Kung S (2010). Brief Report: Why  Suicide? Perceptions of Suicidal Inpatients and Reflections of Clinical Researchers.Journal of Archives of suicide Research.Vol 14,2010. 375-382
-   Ryoko SusukidamHolly C.Wilcox,Tamar Mendelson. (2016). The association of lifetime suicidal ideation with parental love and family structure in childhood in a nationally representative adult sample. Psychiatary Research. vol,237.246-251
-   Silvia Sara Canetto & David Lester. (2010). Love and Achivment Motives in Woman’s and Man’s Suicide Notes. The Journal Of Psychology.Vol 136,2002.573-576
-   World Health Organization. (2017). Department Of Mental Health And Substance Abuse Management Of Mental And Brain Disorders.Geneva.
-    Viktor Voros MD, Peter Osvath & Sandor Fekete. (2009).Assessing and managing suicidal behaviour in the primary care setting: A model for an integrated regional suicide prevention strategy. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Vol 13,2009.307-311