نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی فرهنگی

10.22054/rjsw.2023.74202.684

چکیده

خودکشی از جمله رفتارهای انسانی است که تحت تاثیر درون مایه‌های زیستی متنوعی قرار دارد. در شرایط کنونی با توجه به مسائلی همچون؛ روند صعودی نرخ خودکشی، کاهش سن اقدام و افزایش استفاده از روش‌های خشن همچون خودسوزی برای خودکشی می‌توان از ضرورت پرداخت آن به‌عنوان یک مسئله‌ی اجتماعی اشاره نمود. این پژوهش در صدد است با روش کیفی نظریه‌ی زمینه‌ای با تمرکز بر داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساخت یافته با 15 فردِ خودکش (زن) به فهم و شناسایی عللی بپردازد که در توضیح چرایی و چگونگی شکل-گیری پدیده‌ی خودکشی مؤثرند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تبیین کننده‌های اقدام به خودکشی از دید این افراد خشونت کلامی، فیزیکی، اجتماعی، تغییر مکان اجباری، ممانعت از اشتغال و طلاق، احساس خستگی و تنهایی، مشاجرات با فامیل و اولیاء مدرسه، عدم همدردی همسر، کار اجباری در دوران کودکی، بیماری و مشکلات جسمی و نداشتن حامی به‌عنوان شرایط علی خودکشی می‌باشند. نتایج تحقیق نشان داد بارزترین علت اقدام به خودکشی این افراد نوع مواجهه و برخورد آن‌ها و یا خانواده‌هایشان با موضوع خشونت بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women Attempting Suicide; the Actors of Violence

نویسنده [English]

  • Zeinab Kouchakian

PhD in Cultural Sociology

چکیده [English]

Suicide is among the human behaviors influenced by different biological motives.In current conditions, some issues such as the increasing rate of suicide, the decreasing age of attempting suicide, and the increasing rate of using violent ways to suicide have made it necessary to address this subject as a social problem. Using a qualitative approach and based on the grounded theory of the social and cultural reasons behind suicide attempt, the current study aims to investigate the interaction between the person who suicides and his/her family, group and society as well as its relationship with suicide attempt. Through this, the study seeks to find a more vivid image of the relationship between the factors affecting suicide attempt. A purpose-based sampling was applied in this study; the data was collecting by interviewing the subjects who attempted suicide (15 females) and were treated in the hospitals of Tehran, Iran. The findings indicate that the factors explaining the suicide attempt from the viewpoint of suiciders included Verbal violence, physical violence, social violence, forced displacement, the prevention of employment and divorce, the pressure of tradition, the feeling of tirednees and loneliness, disputes with the schools parents and relatives, lack of sympathy for the spouse, child labor, illness and physical problems, lack of the sponsor and the non- acceptance of the family were identified as the causative conditions of suicide. The results showed that the most obvious reason for the suicide attempt was the way these individuals or their families dealt with the issue of violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide attempt
  • Violence
  • Women
  • Grounded theory
  • Tehran