نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نویسنده مسئول).

2 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز و معاون دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

3 کارشناس ارشد مددکاری دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم.

چکیده

چکیده
این مقاله باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی برافزایش سازگاری زناشویی انجام شده است. همچنین به بررسی اقدامات مشاوره‌ای در زمینه آموزش‌های مهارت‌های زندگی در بهبود روابط میان زوجین و افزایش سازگاری آنان در زمینه زندگی مشترک پرداخته است. روش:پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود که افراد گروه آزمایش شرکت‌کننده در این طرح تحت آموزش مهارت‌های زندگی طی 10 جلسه 75 دقیقه‌ای قرار گرفتند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل برگه مشخصات جمعیت شناختی زوجین و پرسشنامه سازگاری زناشویی (لاک والاس) بود که در دو نوبت قبل از آموزش و بعد از آموزش استفاده ‌شده است. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بهزیستی استان قم در سال 1392 می‌باشد که با مشکلات سازگاری با یکدیگر و اختلافات خانوادگی به مرکز مراجعه نموده‌اند. حجم نمونه 60 زوج به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری‌ شده با روش آزمون در گروه‌های وابسته و با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند در افزایش سازگاری زناشویی زوجین مؤثر بوده و باعث احساس مثبت در زندگی مشترک شود.
آموزه‌های مهارت‌های زندگی بر مفاهیم نوع‌ دوستانه‌ای همچون مهارت همدلی، ارتباط موثّر و شیوه درک متقابل تأکید می‌ورزند. در واقع اهداف آموزشی زندگی در زمینه کاهش تأثیر متغیر مدت ازدواج و تفاوت سنی زوجین و در نهایت افزایش اثربخشی آموزش مهارت‌های مذکور در سازگاری زوجین می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

نویسندگان [English]

  • s d 1
  • m k 2
  • m m 3
منابع
-  آیت اللهی، سید محمدتقی؛ رفیعی، محمد. (1382). بررسی کیفیت زندگی (بعد روانشناختی) پرسنل دانشگاه آزاد اراک. فصلنامه اصول بهداشت روانی.
-  ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر. (1385)، بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روان با سازگاری زناشویی در زنان، مجله مطالعات زنان.
-  امانی نایینی، نسرین. (1385) مهارت‌های خودآگاهی، دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-  امین، داوود. (1388)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علائم افسردگی در معتادان. فصلنامه علمی-آموزشی اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا، شماره 27.
-  باقری آشتیانی. (1388)، بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی در رضایت‌مندی زناشویی، فصلنامه علمی-آموزشی اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا، شماره 27.
-  ثنایی، باقر. (1379)، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: بعثت.
-  حسینی نسب، داوود. (1388)، رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های حل تعارض بین فردی با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره دوم.
-  خنیفر، حسین؛ پورحسینی، مژده. (1385)، مهارت‌های زندگی، قم: مرکز نشر هاجر.
-  دانش، عصمت؛ حیدریان، مریم. (1387)، رابطه علاقه و احترام متقابل با رضایت زناشویی همسران در شهرستان قم. مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 18.
-  دهشیری، غلامرضا. (1387)، بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه. مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 4، شماره 12.
-  ساروخانی، باقر. (1370)، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش
-  سازمان بهداشت جهانی. (1993)، برنامه آموزش‌های مهارت‌های زندگی، ترجمه: ربابه نوری قاسم‌آبادی و پروانه محمدخانی. (1377)، تهران: واحد بهداشت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد.
-  شاهقلیان، مهناز، و جان‌نثار شرق، راحله، و عبدالهی، محمدحسین. (1386)، رابطه هوش هیجانی و سبک‌های مقابله‌ای با استرس با الگوهای ارتباطی میان زوجین، مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 22.
-  شمسایی، محمدمهدی؛ نیکخواه، حمیدرضا؛ جدیدی، محسن. (1387)، نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضایت زناشویی؛ مجله روانشناسی کاربردی.
-  عربی، حسین‌علی. (1388)، نقش نهاد خانواده در کاهش انحرافات و آسیب‌های اجتماعی، مجموعه پژوهش‌های تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، جلد اول.
-  علی محمدی، حمیرا. (1379)، بررسی رابطه نقش جنسیتی با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل تهرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه الزهراء
-  کلینکه، گریس. (1990)، مهارت‌های زندگی، ترجمه: شهرام محمدخانی، انتشارات اسپند اهواز
-  لواسانی، فهیمه. (1386)، راهنمای آموزش مهارت‌های زندگی، تهران: انتشارات هنر آبی.
-  نوابی نژاد، شکوه؛ احمدی، خدابخش؛ اعتمادی، احمد. (1382)، مقایسه اثربخشی دو روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی و حل مشکل خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشویی، مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد 5، شماره 17
-  Bradbury, T. N. & Fincham, E. d. (1998). Preventing maritaldysfunction Keview and analysis. ineb. Fincham
-  Debord,j; Roman, J. S. C. (1996). Predicing dyadic adjustment from general and relationship-specific belifs. Journal psychology Interdisciplinary and Applied.
-   Sinha, S, P. & Mukerjec, N. (1990). marital Adjustment and speace orientation. The Journal of social psychology 130(5). 633-639.