رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت زنان زندانی (بر اساس نوع جرم).

فرامرز سهرابی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1520

چکیده
  چکیده تجربه نشان داده است که به دنبال شکل‌گیری هویت سالم و موفق، احتمال وقوع رفتار خشونت‌آمیز و ناپخته در موقعیت‌های گوناگون کاهش می‌یابد و فرد از راه‌حل‌های مناسب‌تری جهت مواجهه با مشکلاتش استفاده می‌کند.هدف تحقیق حاضر، شناخت رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت در زنان زندانی است. پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای است و با ...  بیشتر