این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
بررسی چالش‌های روانی و اجتماعی نوجوانان پسر مهاجر افغانستانی

علی عظیمی؛ مریم حیاتی؛ کیانوش زهرا کار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/rjsw.2024.75260.705

چکیده
  مهاجرت همواره با نتیجه صرفاً مثبت همراه نیست و پیامدهای متنوعی را در خود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌های روانی و اجتماعی نوجوانان مهاجر افغانستانی ساکن شهر رفسنجان بود. در بهار سال ۱۴۰۲ تعداد 14 نفر از این گروه که حداقل دو سال اقامت در ایران داشتند، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش این پژوهش از نوع پدیدارشناسی توصیفی ...  بیشتر