اعتیاد به مثابۀ مواجهۀ مخاطره‌آمیز نوجوانی با چالش‌های هویتی و عرصه‌های نقش‌پرداز (مطالعه کیفی دلایل و شرایط مداخله‌گر اعتیاد به مواد مخدر در سطح شهر ایلام)

صدیقه پیری

دوره 6، شماره 20 ، شهریور 1398، ، صفحه 159-192

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.55850.438

چکیده
  پنداشت ایلامی ها از اعتیاد به مثابه یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی مهم در استان است که این تحقیق سعی دارد به روش کیفی به دنبال پاسخ‌گویی به چرایی وقوع آن باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر این است مصرف‌کنندگان در شهر ایلام چه روایت‌هایی را از چگونگی درگیری‌ خود به مواد مخدر بیان می‌کنند؟ روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی از نوع گراندد ...  بیشتر