مواجهه مادران شهر تهران با آموزش مجازی فرزندان در دوران شیوع کرونا

ستار پروین؛ مهسا کریمى؛ فائزه پیازچیان لنگرودی

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، ، صفحه 189-225

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.66508.567

چکیده
  شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان و اهمیت قطع زنجیره انتقال ویروس، منجر به تغییراتی در سبک زندگی افراد، ازجمله تغییر سبک آموزش حضوری دانش‌آموزان به آموزش مجازی شد که دانش‌آموزان و مادران آن‌ها را با چالش‌هایی مواجه ساخت. لذا به‌منظور کشف معنا، تجربه و کنش مادران در خصوص آموزش‌های مجازی فرزندان نوجوانشان، مطالعه حاضر با روش کیفی ...  بیشتر