بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)

جعفر میکاییلی؛ مرتضی خورسندی؛ فاطمه السادات همایونی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10035

چکیده
  چکیده  گزارش‌ها و داده‌های آماری گویای وضعیت بحرانی ایران در رابطه با شادی و شاخص‌های مربوط به آن هستند. از سوی دیگر، زندگی پرهیاهو در کلان‌شهرهای عظیم مانند شهر تهران، به دلیل شتاب روزافزون سرعت زندگی و بروز مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوان، افراد را مستعد خمودگی، افسردگی و احساس ناخشنودی ساخته و این امر سلامت روانی افراد ...  بیشتر