بررسی انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران

حسین میرزائی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، ، صفحه 43-84

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9650

چکیده
  چکیده ایران در چهار دهه گذشته میزبان بزرگ‌ترین جمعیت مهاجران خارجی، عمدتاً افغانستانی و عراقی بوده‌ و اکنون نیز پس از پاکستان، دومین کشور پذیرنده مهاجران افغانستانی محسوب می‌شود. تحصیل، بعد از امنیت و اقتصاد، یکی از عوامل مهم جذب مهاجران افغانستانی به ایران بوده است. مدارس دولتی، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، نهضت سوادآموزی، ...  بیشتر