نقش خشونت ساختاری درکاهش سلامت روان زنان شهر زاهدان

سمیه میری؛ محمد گنجی

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، ، صفحه 215-244

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.56172.442

چکیده
  خشونت ساختاری، یکی از انواع خشونت‌ها در سراسر جهان می‌باشد که به تبعیض‌ها، محرومیت‌های نظام‌مند و ممنوعیت‌های نهادینه شده درجامعه اشاره دارد. برخلاف خشونت فیزیکی، خشونت ساختاری در ساختارهای یک جامعه نهفته است و درتوزیع نابرابر قدرت، مالکیت منابع و فرصت‌ها نمایان می‌شود به طوری که؛ زاینده‌ی‌ برخی پیامدهای اجتماعی و روانی ...  بیشتر