مطالعه زمینه‌ها و پیامدهای کودک همسری در استان لرستان

مهری فتائی؛ معصومه مطلق؛ حسین آقاجانی مرسا

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، ، صفحه 105-142

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.69173.610

چکیده
  در استان لرستان یکی از پدیده‌های که سلامت و رشد کودکان را در معرض خطر قرار داده است کودک همسری است. براساس شواهد حدود بیست درصد از دختران در این استان در سن کودکی ازدواج می‌کنند که نرخ قابل تأملی است. ازدواج کودکان در حالی شایع است که بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل آسیب‌هایش، آن را غیرقانونی کرده‌اند. پرسش این است که چرا علی‌رغم تغییر ...  بیشتر

تجربه زیسته زنان در ازدواج زودهنگام .

سیده زهرا افتخارزاده

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، ، صفحه 108-156

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4746

چکیده
  چکیده این مقاله حاصل یک مطالعه کیفی با تمرکز بر تجربه زندگی در ازدواج زودهنگام بوده و هدف آن دسترسی به تجربیات زندگی زنانی است که در کودکی ازدواج ‌کرده‌اند. طبق تعاریف، ازدواج زودهنگام به ازدواجی اطلاق می‌شود که زوجین یا یکی از آنان به سن 18 سالگی نرسیده باشد. 12 زن که در کودکی ازدواج ‌کرده‌اند با روش گلوله برفی انتخاب شدند. تجربیات ...  بیشتر