رابطه آموزش مهارت‌های اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان دختر مقطع اول دبیرستان منطقه 19 تهران .

حسین یحیی زاده؛ زلیخا عربگری

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 130-166

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7074

چکیده
  چکیده مقاله حاضر با عنوان "رابطه آموزش مهارت‌های اجتماعی و سلامت‌ اجتماعی دانش‌آموزان دختر مقطع اول دبیرستان منطقه 19 تهران" بمنظور نشان‌دادن تأثیر نقش مددکار اجتماعی از طریق آموزش مهارت‌های اجتماعی در ارتقا میزان سلامت‌ اجتماعی دانش‌آموزان انجام پذیرفته است. روش تحقیق این مطالعه آزمایشی می‌باشد و برای جمع‌آوری داده‌ها از ...  بیشتر