رابطه عملکرد شبکه های اجتماعی مجازی با شیوه های همسرگزینی

محمد تاج آبادی فراهانی؛ عالیه شکربیگی؛ اصغر مهاجری

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، ، صفحه 167-204

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.55765.436

چکیده
  چکیده در دنیای امروز، استفاده کاربران از اینترنت در حال گسترش است، شبکه های اجتماعی مجازی با عملکرد متنوعی که دارند می توانند با کارکرد پنهان خود بر شیوه های همسرگزینی تاثیر گذار باشند. این مقاله به بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد شبکه های اجتماعی مجازی بر شیوه های همسرگزینی می پردازد. در چارچوب نظری از نظریه های ویلیلم گود، گیدنز ...  بیشتر