نویسنده = ������������ ��������
رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی

دوره 7، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 47-84

10.22054/rjsw.2021.55068.429

سیدعلیرضا افشانی؛ لیلی بنیاد