نویسنده = ������������������ ����������
برساخت اجتماعی جهت‌گیری ارزشی میانسالان ارائه یک نظریه زمینه‌ای.

دوره 2، شماره 6، دی 1394، صفحه 137-163

10.22054/rjsw.2015.7896

محسن شاطریان؛ بهروز بهروزیان؛ احمد فلاحی