قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (بررسی مسائل و مشکلات موجود در تدوین،تصویب و اجرا) .

سعید وصالی؛ رضا صفری شالی؛ مجتبی معیری

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4740

چکیده
  چکیده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف جامعیت نگری، انتظام بخشی و یکپارچگی در برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش تأمین اجتماعی کشور طراحی گردید. هدف از این نوشتار بررسی این قانون و ملاحظات موجود در تصویب و اجرای آن است و ضرورت آن بدین دلیل است که فقدانِ تأمین اجتماعی کارآمد، که به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل ...  بیشتر

پیامدهای اخلاقی رفاه اجتماعی

سعید وصالی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 71-102

چکیده
  چکیده آزادی‌های فردی امر اخلاقی را برجسته می‌سازند و پدیده شهروندی آن را تقویت می‌کند. برقراری روابط بین فردی در دوران جدید از سهولت بیشتری برخوردار شده و اعتماد بین انسان‌ها را فزونی بخشیده است. مشخصه ‌اندیشه ورزی انسان در زندگی اجتماعی رشد نموده و تعادل اجتماعی را میسر می‌سازد. جستجوی عدالت از این طریق امکان پذیر شده و موجبات ...  بیشتر