نگرش دانشجویان به سوءمصرف مواد مخدر و عوامل مؤثر بر آن.

لیلا نوبخت

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، ، صفحه 156-188

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4749

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به‌منظور شناخت نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی از سوءمصرف مواد مخدر و عوامل مؤثر بر آن اجرا گردیدهو در جستجوی آن بوده که سهم هر یک از عوامل اجتماعی و خانوادگی بر شکل‌گیری نگرش دانشجویان را مورد شناسایی قرار دهد. برای سنجش نوع نگرش دانشجویان به این مواد با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریات هربرت مید، مانهایم، ...  بیشتر