نویسنده = �������������� ����������
پیش بینی خودآسیب رسانی در دختران نوجوان براساس باورهای غیرمنطقی، دشواری در تنظیم هیجانی و حمایت اجتماعی

دوره 7، شماره 26، اسفند 1399، صفحه 147-180

10.22054/rjsw.2022.60494.492

الهام مستشاری؛ امیرهوشنگ مهریار؛ نادره سهرابی؛ حجت الله جاویدی