تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز

مرضیه محمدی؛ علی احمد رفیعی راد؛ سهیلا صادقی فسائی

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 189-226

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.56829.448

چکیده
  تحقیر به عنوان امری اجتماعی، چندوجهی، پویا و رابطه‌ای روابط و تعاملات اجتماعی فرد را دستخوش تغییرات منفی می‌کند. میزان و گستره-ی این تغییرات در فرد تحقیر شونده با توجه به جایگاه او و موضوع تحقیر، متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجربه‌ی تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز انجام شده است. با توجه به جایگاه فرودست زنان در ...  بیشتر