نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
اثربخشی مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی افراد بهبود یافته از اعتیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22054/rjsw.2022.64736.535

حامد صادق مقدم جوان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ حمیده عادلیان