نویسنده = �������������� �������� ��������
بررسی نقش معنویت و نگرش نسبت به مرگ در بهزیستی روان‌شناختی سالمندان

دوره 7، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 217-248

10.22054/rjsw.2021.57013.454

محمد صادق حدادان؛ راضیه شیخ الاسلامی