تجربه تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز

مرضیه محمدی؛ علی احمد رفیعی راد؛ سهیلا صادقی فسائی

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 189-226

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.56829.448

چکیده
  تحقیر به عنوان امری اجتماعی، چندوجهی، پویا و رابطه‌ای روابط و تعاملات اجتماعی فرد را دستخوش تغییرات منفی می‌کند. میزان و گستره-ی این تغییرات در فرد تحقیر شونده با توجه به جایگاه او و موضوع تحقیر، متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجربه‌ی تحقیر اجتماعی در زنان مبتلا به اچ آی وی/ایدز انجام شده است. با توجه به جایگاه فرودست زنان در ...  بیشتر

راهبردهای مبتلایان اچ آی ی/ایدز برای مدیریت زندگی پس از بیماری

علی احمد رفیعی راد؛ محمود شهابی؛ علی اکبر حق دوست؛ شیرین احمدنیا

دوره 6، شماره 22 ، اسفند 1398، ، صفحه 37-78

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.59558.484

چکیده
  در دو دهه اخیر و با کشف و توسعه داروهای کنترل اچ‌آی‌وی/ایدز، امکان تبدیل آن از یک بیماری کشنده و غیر قابل کنترل به یک بیماری مزمن کنترل شونده فراهم شده است. تکوین چنین وضعیتی در کنار انگ اجتماعی و ابعاد پیچیده‌ای که این بیماری دارد، موضوع راهبردهای مبتلایان برای مدیریت زندگی را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گرداند، مقاله حاضر راهبردهای ...  بیشتر