نویسنده = ������������ ����������
فهم تجربه زیسته طرد اجتماعی در بین فقرای روستایی استان ایلام: رویکردی کیفی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 1-39

10.22054/rjsw.2018.11704

سجاد شرافت؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی؛ سید محمد سید میرزایی