کودکی ازدست‌رفته و تجربه خشونت به‌مثابه سیمای زندگی: مطالعه ازدواج‌های زودهنگام زنان شهرستان بهار

فرشید خضری؛ فاطمه بهنام جو؛ ستار پروین

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1398، ، صفحه 173-214

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.49694.376

چکیده
  ازدواج زودهنگام درگذشته بخشی از سنت‌های جامعه ایران بوده است و هنوز هم به دلیل ترکیب برخی از عوامل سنتی و مدرن باقی‌مانده است. هدف پژوهش حاضر شناخت زمینه‌های و پیامدهای ازدواج زودهنگام در شهرستان بهار است. روش‌شناسی این پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است. از بین افراد دارای تجربه ازدواج زودهنگام، 19 نفر ...  بیشتر