نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
مقاله حاضر به بررسی الزامات و کارکردهای (با تأکید بر مسائل و چالش‌های) مددکاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبائی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام استادان سرپرست کارورزی است. داده‌های پژوهش با روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه گردآوری‌ شده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند و در دسترس بخشی و حجم نمونه برابر با 20 نفر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که کارورزی‌های رشته مددکاری با مسائلی[1] مانند عدم همکاری مؤسسات، سپردن فعالیت‌های بی‌ربط با حوزه مددکاری اجتماعی، کاهش تعداد مؤسسات نسبت به گذشته، عدم نظارت مؤثر و مناسب استادان سرپرست، پایین بودن حق‌الزحمه استادان، سلیقه‌ای عمل کردن سرپرستان و نداشتن وحدت رویه در ارزیابی دانشجویان، عدم ارتباط مؤثر بین استادان سرپرست و دانشگاه، و کلیشه‌ای شدن امور مربوط به کارورزی و تقلیل دادن آن به امور اداری، عدم نیل به سمت تخصصی شدن در حوزه‌های گوناگون مددکاری اجتماعی، وجود فاصله بین مبانی نظری و عملی در کارورزی، بی‌انگیزگی دانشجویان (به‌ویژه دانشجویان پسر)، مشکلات رفت‌وآمد دانشجویان، عدم توانایی دانشجو در برقراری ارتباط حرفه‌ای و... مواجه است.[1]- لازم به ذکر است که این گونه مسایل در عمده  مراکز آموزش عملی مددکاری اجتماعی داخلی و خارجی کم و بیش وجود دارد و به هیچ وجه قابل تعمیم به کلیت آموزش عملی مددکاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبائی نمی‌باشد و این موارد صرفاً در برخی از فیلدها مشاهده می‌شود. با این حال تلاش‌های بسیاری برای کاهش این گونه مسایل در سالیان گذشته در گروه مددکاری اجتماعی انجام شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Field Work in Social Work; Requirements and Functions (Case Study: Allameh Tabatabai University) By: Sattar Parvin

نویسنده [English]

  • s p
منابع
-  پین، مالکوم. (1391)، نظریه نوین مددکاری اجتماعی، ترجمه: طلعت الهیاری و اکبر بخشی نیا، انتشارات دانژه.
-  ریتزر، جورج. (1393)، نظریه جامعه‌شناسی مدرن، ترجمه: خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، انتشارات جامعه‌شناسان.
-  زاهدی اصل، محمد؛ اکبر بخشی نیا، (1393)، بررسی وضعیت کارورزی دانشجویان مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان (با تأکید بر بیمارستان‌ها)، کار کلاسی منتشر نشده.
-  کرایب، یان. (1393)، نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه: عباس مخبر، نشر آگه.
-  معارف وند، معصومه. (1389)، کارورزی یادگیرنده محور؛ تطبیق روش‌های نوین یادگیری و آموزش در مددکاری اجتماعی،  فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 50.
 
- Al-Ma’seb,Hend, Anwar Alkhurinej And Mohammed Alduwaihi. (2013). The gap between theory and practice in social work. International Social Work2015, Vol. 58 (6)
- Barlow,Constance and Barry L. Hall. (2007). 'What about Feelings?’: A Study of Emotion and Tension in Social Work Field Education. Social Work Education Vol. 26, No. 4
- Baum, Nehami. (2011). Social Work Students’ Feelings and Concerns about the Ending of their Fieldwork Supervision. Social Work Education Vol. 30, No. 1,
- Chui, Ernest. (2010). Desirability and Feasibility in Evaluating Fieldwork Performance: Tensions between Supervisors and Students. Social Work Education Vol. 29, No. 2
- Flynn, CatherineCatherine Flynn, John Kamasua, Kerry Brydon, Dunstan Lawihin, Tara Kornhauser & Esther Grimes. (2014). Preparedness for Field Education Placement: Social Work Students’ Experiences in Papua New Guinea. Social Work Education, Vol. 33, No. 4
- Gelman,Rosenthal. (2011). field instructors,s perspectives on foundation-year MSW students,s placement anxiety, Journal of Teaching in Social Work, 31
- Goodman, H. & Carolyn Knight and Khudodod Khudododov. (2014). Graduate Social Work Students’ Experiences with Group Work in the Field and the Classroom. Journal of Teaching in Social Work, 34:60–78,
- Gelman,Rosenthal. (2004). Anxiety experienced by foundation-year MSW students entering field placement:implications for admissions,curculum and field education. Journal of Social Work Education 40
- Hutchinson, Gunn and Siv Oltedal. (20014). five theories in social work.university Nordlan
- P Sunirose. (2013). Fieldwork in Social Work Education: Challenges, Issues and Best Practices. Rajagiri Journal of Social Development. Jun2013, Vol. 5 Issue 1, p57-66. 10p
- Tapp, Karen, Caroline Macke and Tara McLendon. (2012). Assessing Student Performance in Field Education. Volume 2.2 fieldeducator. simmons.edu.
- Wong,Yu-cheung and Veronica Pearson. (2007). Mission Possible; Building Social Work Professional Identity through Fieldwork Placements in China. Social Work Education Vol. 26, No. 3
- Yeunga, Vincent & Lee Tsor-kuia and Chung Kim-waha. (1998). Student satisfaction in social work placement in Hong Kong. Journal of Social Work.