گونه شناسی باندهای جرم و فساد در فضای مجازی.

طلعت اله یاری؛ سجاد مجیدی پرست

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 143-165

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1526

چکیده
  چکیده توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد گوناگون حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی ایجاد نموده است. این گسترش رو به رشد فضای مجازی با توجه به ناشناخته بودن بسیاری از اجزای آن برای عامه مردم به عاملی برای افزایش فرصت‌های جنایی بدل گشته است. این ویژگی توسط مجرمان مجازی مورد سوء استفاده قرار ...  بیشتر