بررسی نتایج ناخواسته اجتماعی ناشی از "مین" ضد نفر در استان کردستان

حسین محمدزاده

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، ، صفحه 122-150

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9654

چکیده
  چکیده مطالعه کنش و نتایج ناخواسته کنش­های انسانی یکی از مفاهیم بنیادی در پژوهش­های علوم اجتماعی بوده است. اهمیت مطالعه نتایج ناخواسته کنش فقط ناشی از پیامد مثبت یا منفی نیت عاملان کنش نیست بلکه تولید نتایج و کنش­های متوالی دیگری است که فراسوی پیش­بینی کنشگران می‌رود. به‌کارگیری "مین"های ضدنفر در جنگ ناشی از کنش هدفمند میان ...  بیشتر