نویسنده = ���������� ��������
اثربخشی درمان راه‌حل مدار کوتاه‌مدت (SFBT) بر پیشگیری از عود اعتیاد .

دوره 2، شماره 3، فروردین 1394، صفحه 74-108

10.22054/rjsw.2015.4743

کاوه قادری بگه جان؛ محمد مسعود متولی؛ یوسف اسمری؛ شورش لطفی