کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 6
1. عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی سالمندان تهرانی

دوره 4، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 101-126

10.22054/rjsw.2018.11706

نسیبه زنجری؛ اعظم الملوک الساق؛ رسول صادقی؛ مهسا نوری