اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 432
تعداد پذیرش 52
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 237
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 90

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 103
تعداد مشاهده مقاله 62261
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 129533
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 465 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 269 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 220 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 12 %