تعداد مشاهده مقاله

62,425

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

129,679

نسبت مشاهده بر مقاله

572.71

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1189.72

تعداد مقالات ارسال شده

432

تعداد مقالات رد شده

237

درصد عدم پذیرش

55

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

13


اپیدمی ویروس کرونا آثار و تبعات روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن، دلمشغولی هایی را برای مردم ، مسئولان و دلسوزان جامعه ایجاد کرده است که لازمه کاهش این نگرانی‌ها ،شناخت و مدیریت تبعات منفی این بحران میباشدکه آن هم با ورود فعال و مسئولانه صاحبان اندیشه و تجربه، به عرصه پژوهش و بررسی علمی این پدیده امکان پذیرخواهد بود؛ به خصوص اینکه معمولاً آثار این قبیل بحرانها بعد از گذر از آن بروز و ظهور می کند . بر این اساس مجله علمی پژوهشی "پژوهشنامه مددکاری اجتماعی "دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد در راستای حوزه تخصصی خود، ویژه نامه ای به این موضوع اختصاص دهد بنابراین از اساتید معزز، پژوهشگران محترم و دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی درخواست می‌شود در این خدمت علمی و ماندگار با ارائه مقاله های مرتبط با محورهای زیر، ما را در انجام این تکلیف علمی -حرفه ای یاری کنند. بدیهی است که با عنایت به فوریت موضوع ،مقاله های دریافتی در اسرع وقت داوری و نتیجه آن اعلام خواهد شد .
محورهای اصلی
ا- آثار مثبت و منفی بحران کرونا بر مناسبات خانوادگی و زناشویی
۲-واکاوی تاثیر فضای مجازی بر مناسبات خانوادگی و تعاملات اجتماعی
۳- بحران کرونا وآسیبهای اجتماعی( طلاق تکدی اعتیاد و....)
۴-بحران کرونا و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه (سالمندان بیماران خاص و...)
۵ -نقش سازمان های مردم نهاد در مقابله با بحران کرونا.
۶- بحران کرونا و چگونگی همراهی مردم با سیاست های دولت و حاکمیت.
۷ -واکاوی وضعیت سرمایه اجتماعی در رابطه با بحران کرونا
.۸-آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی کرونا بعد از عبور از
۹-مداخلات روانی-اجتماعی درمواجهه با بحران کروناوتبعات آن .
ضمنا برای ارسال مقالات به وبسایت مجله با نشانی http://rjsw.atu.ac.ir مراجعه فرمائید .
با تشکر از همکاری ارزشمندتان هیئت تحریریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

درباره پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ·         شروع انتشار: پاییز 1393
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی:  2476-6399
 •           شاپای الکترونیکی: 2476-6380
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 • ·         ضریب تأثیر: -ISC
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: مددکاری و رفاه اجتماعی
 • ·         نوع مجله:علمی(د)
 • ·         هزینه داوری مقاله: بله
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 • ·         زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله:  rjsw@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: atupress@atu.ac.ir

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 16، تابستان 1397 

3. عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی سالمندان تهرانی

صفحه 101-126

10.22054/rjsw.2018.11706

نسیبه زنجری؛ اعظم الملوک الساق؛ رسول صادقی؛ مهسا نوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه صفحه آرا
شاپا چاپی
2476-6399
شاپا الکترونیکی
2476-6380

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان