نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. تهران. ایران

2 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

10.22054/rjsw.2022.66508.567

چکیده

شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان و اهمیت قطع زنجیره انتقال ویروس، منجر به تغییراتی در سبک زندگی افراد، ازجمله تغییر سبک آموزش حضوری دانش‌آموزان به آموزش مجازی شد که دانش‌آموزان و مادران آن‌ها را با چالش‌هایی مواجه ساخت. لذا به‌منظور کشف معنا، تجربه و کنش مادران در خصوص آموزش‌های مجازی فرزندان نوجوانشان، مطالعه حاضر با روش کیفی (تحلیل مضمون) به بررسی مواجهه 15 نفر از مادران شهر تهران که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند پرداخت. تکنیک گرداوری داده ها سوالات نیمه ساختار یافته بود که در طی آن پنج مضمون اصلی شامل، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان، مخاطرات سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، ناکارآمدی آموزش مجازی، مزایای ادراک‌شده‌ی آموزش مجازی و اهمیت پیشگیری اجتماعی استخراج گردید. درنهایت این یافته‌ها و مفاهیم نظری پژوهش به طرح مدل پیشگیری اجتماعی (رشد مدار و جامعه مدار) منجر شد که در سایر پژوهش‌های مشابه حاصل نشده بود. یافته های این مدل تلفیقی نشان داد، هدایت صحیح دانش‌آموزان برای بهره‌برداری حداکثری از این فضا با استفاده از برنامه‌های با محتوا و باکیفیت می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی مؤثر افتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tehran mothers' exposure to virtual education of their children during the corona outbreak

نویسندگان [English]

  • sattar parvin 1
  • mahsa karimi 2
  • faezeh piazchian Langroudi 2

1 Assistant Professor. Social Welfare Group. Faculty of Social Sciences . Allameh Tabatabai University of Tehran. Tehran.iran

2 Allame university

چکیده [English]

The worldwide spread of the coronavirus and the importance of breaking the virus transmission chain has led to changes in people's lifestyles, including the change in students' face-to-face education to e-learning, which has challenged students and their mothers. Therefore, in order to discover the meaning, experience and action of mothers regarding the virtual education of their adolescent children, the present study with qualitative method (content analysis) examined the exposure of 15 mothers in Tehran who were selected through purposive sampling. The data collection technique was semi-structured questions in which five main topics were extracted, including students 'cultural and social harms, students' physical and mental health risks, e-learning inefficiency, perceived benefits of e-learning and the importance of social prevention. Finally, these findings and theoretical concepts of the research led to the design of a social prevention model (growth-oriented and community-oriented) that was not obtained in other similar studies. The findings of this integrated model showed that the correct guidance of students to make the most of this space by using content and quality programs can be effective in preventing social harms of cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • Corona virus
  • social prevention
  • developmental prevention
  • community based prevention