کلیدواژه‌ها = ساختارهای اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در تهران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 37-66

10.22054/rjsw.2017.10263

رسول صادقی؛ مریم ویژه؛ نسیبه زنجری