کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 2
2. فهم تجربه زیسته افراد کارتن خواب در شهر تهران

دوره 3، شماره 11، بهار 1396، صفحه 214-262

10.22054/rjsw.2017.9657

اکبر بخشی نیا؛ حبیب آقابخشی؛ محمدسعید ذکایی