کلیدواژه‌ها = تجربه زیسته
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مدل مفهوم خانواده در زوجین متقاضی طلاق بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 4، شماره 15، بهار 1397

10.22054/rjsw.2018.10952

زینب شاه بختی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جعفر حسنی؛ محمود جاجرمی


2. فهم تجربۀ زیسته زنان بی‌خانمان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 177-215

10.22054/rjsw.2017.10267

علی اصغر درویشی فرد؛ خدیجه فیضی پور


3. فهم تجربه زیسته افراد کارتن خواب در شهر تهران

دوره 3، شماره 11، بهار 1396، صفحه 214-262

10.22054/rjsw.2017.9657

اکبر بخشی نیا؛ حبیب آقابخشی؛ محمدسعید ذکایی


4. تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی.

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 77-108

10.22054/rjsw.2015.7577

علی اصغر درویشی فرد؛ میترا جسک؛ خدیجه فیضی پور