نویسنده = مرجان کیانی
تعداد مقالات: 2
1. تجربه‌ها و پیامدهای اجتماعی مصرف مواد مخدر در زنان

دوره 4، شماره 15، بهار 1397

10.22054/rjsw.2018.10947

حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ مرجان کیانی


2. تجربۀ زیستۀ دختران از تأخیر در ازدواج و گونه‌شناسی استراتژی‌های مواجهه با آن

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 185-240

10.22054/rjsw.2017.10040

ستار پروین؛ زینب فعله گری؛ مرجان کیانی