نویسنده = حبیب آقابخشی
تعداد مقالات: 3
1. فراتحلیل عوامل خطر موثر در ارتکاب مجدد جرم

دوره 4، شماره 15، بهار 1397

10.22054/rjsw.2018.10950

حبیب آقابخشی؛ ابوتراب طالبی؛ رسول گل جویی


2. فلسفه مددکاری اجتماعی و ارتباط آن با رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های مددکاری.

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 49-75

10.22054/rjsw.2015.7576

حبیب آقابخشی؛ فاطمه جعفری؛ فائقه نعمت ساعتلو