نویسنده = پیازچیان لنگرودی، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین الگوهای ارتباطی با اعتماد زناشویی: کاربران فضای مجازی شهر لنگرود

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 203-233

10.22054/rjsw.2016.9375

فائزه پیازچیان لنگرودی؛ حمیده عادلیان