تعداد مقالات: 122
1. حمایت اجتماعی و مقابله با بیماری سرطان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-38

10.22054/rjsw.2015.631

حبیب آقابخشی؛ اسماعیل راشدی


5. توسعه اجتماعی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385).

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 1-48

10.22054/rjsw.2015.7575

سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی


6. نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری . مورد شناسی: (خیابان‌های بخش مرکزی شهر قم).

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1-41

10.22054/rjsw.2015.7891

شهاب الدین عیسی لو؛ محمود جمعه پور؛ علی خاکساری


12. بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)

دوره 4، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 1-41

10.22054/rjsw.2017.10035

جعفر میکاییلی؛ مرتضی خورسندی؛ فاطمه السادات همایونی


14. حق سالمندان به شهر در کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 1-35

10.22054/rjsw.2017.10262

سیاوش قلی پور؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی


21. عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در تهران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 37-66

10.22054/rjsw.2017.10263

رسول صادقی؛ مریم ویژه؛ نسیبه زنجری


22. بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 39-70

10.22054/rjsw.2015.632

امیرمحمود حریرچی؛ بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله


23. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سبک زندگی بر نگرش به طلاق در بین زوجین مراجعه‌کننده به مراکز بهزیستی گیلان.

دوره 3، شماره 7، بهار 1395، صفحه 39-76

10.22054/rjsw.2016.8096

رضا جعفری سدهی؛ حسین آقاجانی مرساء؛ امیرمسعود امیرمظاهری