حمایت اجتماعی و مقابله با بیماری سرطان

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 1-38

10.22054/rjsw.2015.631

حبیب آقابخشی؛ اسماعیل راشدی


توسعه اجتماعی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385).

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 1-48

10.22054/rjsw.2015.7575

سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی


نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری . مورد شناسی: (خیابان‌های بخش مرکزی شهر قم).

دوره 2، شماره 6، دی 1394، صفحه 1-41

10.22054/rjsw.2015.7891

شهاب الدین عیسی لو؛ محمود جمعه پور؛ علی خاکساری


بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 1-41

10.22054/rjsw.2017.10035

جعفر میکاییلی؛ مرتضی خورسندی؛ فاطمه السادات همایونی


حق سالمندان به شهر در کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، دی 1396، صفحه 1-35

10.22054/rjsw.2017.10262

سیاوش قلی پور؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی


لایه‌های پنهان محرومیت مادی از تجربه زیسته کودکان فقیر

دوره 6، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 1-36

10.22054/rjsw.2021.58375.469

فائزه زارعی؛ سهیلا علیرضانژاد


سالمندان، مغفول ماندگان فضای فرهنگی شهر

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 1-29

10.22054/rjsw.2021.55775.437

محمد حسین باقر پوری ناجی؛ زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی