عاملان جامعه پذیری و گرایش به رفتارهای پرخطر با تاکید بر نظریه یادگیری اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان کاشان)

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، ، صفحه 65-95

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.62553.511

چکیده
  خانواد اصلی ترین عامل جامعه پذیری در هر جامعه ای است. با بزرگ تر شدن فرزندان، نقش همسالان پررنگ تر می شود و در کنار این دو عامل مهم رسانه و عاملان دینی زمینه جامعه پذیری افراد را فراهم می نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عاملان جامعه پذیری و گرایش به رفتارهای پرخطر در بین شهروندان کاشانی بر مبنای رویکرد نظریه یادگیری اجتماعی انجام ...  بیشتر

زمینه‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان شهر کاشان

محسن نیازی؛ محمد سلیمان نژاد

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، ، صفحه 169-201

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11708

چکیده
  گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان به یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع امروزی تبدیل‌شده است. این مطالعه باهدف بررسی کیفی پدیده رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان درصدد است تا درک روشنی از دلایل و زمینه‌های گسترش آن را فراهم نماید. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد گراند د تئوری انجام‌شده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند ...  بیشتر

بیگانگی اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مطالعه موردی: شهر مشهد)

زکیه ناطقی؛ سیدعلیرضا افشانی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1395، ، صفحه 107-144

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9373

چکیده
  چکیده با توجه به افزایش بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان، در این پژوهش ضمن بررسی میزان بروز رفتارهای پرخطر و میزان بیگانگی اجتماعی در بین جوانان شهر مشهد، تأثیر بیگانگی اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در بروز رفتارهای پرخطر مورد سنجش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ازنظریه عمومی فشار اگینو، همنشینی افتراقی ساترلند، بازدارندگی ...  بیشتر