نویسنده = ���������������� ���������� �������� ��������
نوع مجروحیت و کیفیت زندگی در میان جانبازان استان کرمانشاه .

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 66-99

10.22054/rjsw.2016.7067

سیاوش قلی پور؛ سیده زهرا پرهیزگار کلات؛ محسن قلی پور