نویسنده = ���������������� ����������
رابطه عملکرد شبکه های اجتماعی مجازی با شیوه های همسرگزینی

دوره 6، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 167-204

10.22054/rjsw.2020.55765.436

محمد تاج آبادی فراهانی؛ عالیه شکربیگی؛ اصغر مهاجری