نویسنده = ���������� �������������� ���������� ����������
دو زبانگی - تک زبانگی و سلامت اجتماعی (یک مطالعه مقایسه‌ای).

دوره 3، شماره 8، شهریور 1395، صفحه 185-222

10.22054/rjsw.2016.8660

بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله


بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 39-70

10.22054/rjsw.2015.632

امیرمحمود حریرچی؛ بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله