نویسنده = �������������� ������������������
بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 39-70

10.22054/rjsw.2015.632

امیرمحمود حریرچی؛ بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله