تحلیل جامعه شناختی هویت های معاصر و فرزند نا خواهی در میان زوجین جوان

عاطفه شیرکوند؛ خدیجه ذولقدر؛ عاصمه قاسمی

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، ، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.64844.538

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه نگرش به پدیده فرزند در دنیای کنونی می‌باشد. در دنیای کنونی، شاهد تحول و تغییر در همه ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی هستیم. دگرگونی‌هایی که ناگزیر و لازمه جهانی ست که ما را در بر گرفته است. از این رو بسیاری از نقش‌های جنسیتی و منابع هویتی از قبل موجود، اولویت خود را برای انسان مدرن امروزی از دست داده و امکان‌های ...  بیشتر